ZEYNEP AKGÜN
 
 
 
 
     Unutmaya Engel
1
50x170cm T.ü.y.b. 2016
            Kara Kutu
1
50x170cm T.ü.y.b. 2016
       Sakin ve Sessizce
1
50x170cm T.ü.y.b. 2017
              Kayıp
1
50x170cm T.ü.y.b. 2016
              İsimsiz
180x200cm T.ü.y.b. 2016
        Havva'nın Sabahı
10
0x120cm T.ü.y.b. 2017
              İsimsiz
14
0x160cm T.ü.y.b. 2016
              Göktaşı
10
0x120cm T.ü.y.b. 2017
                İsimsiz
1
50x170cm T.ü.y.b. 2017
               Tekinsiz
1
50x170cm T.ü.y.b. 2016
              İsimsiz
12
0x140cm T.ü.y.b. 2017
       Karanlıkta Uyanık
1
50x170cm T.ü.y.b. 2016
             Karanlık Sular
   12
0x140cm T.ü.y.b. 2016
          Düşte Düşüş
1
50x180cm T.ü.y.b. 2015
               İsimsiz
18
0x200cm T.ü.y.b. 2016
              Kapan
10
0x100cm T.ü.y.b. 2017
              Hediye
10
0x100cm T.ü.y.b. 2015
              Cevher
10
0x100cm T.ü.y.b. 2014
                Yıldız
10
0x100cm T.ü.y.b. 2015
             Güneş
100x100cm T.ü.y.b. 2016
                 Akım
1
50x180cm T.ü.y.b. 2015
               Parıldayan
    40x50cm T.ü.y.b. 2017
              İsimsiz
40x50cm T.ü.y.b. 2017
        Yalancı Cennet
200x160cm T.ü.y.b. 2016
               Kesik
1
50x200cm T.ü.y.b. 2012
           Ortak Kabus
16
0x200cm T.ü.y.b. 2013
Küçük, Büyük Gerçeklerin Hediyesi
      16
0x200cm T.ü.y.b. 2013
        Kırmıızı Koltuk
16
0x140cm T.ü.y.b. 2015
           Aynı Hikaye
18
0x250cm T.ü.y.b. 2011
                 Eşlik
200x180cm T.ü.y.b. 2011
   Tehlike Bizi Beklerken
18
0x200cm T.ü.y.b. 2011
                Kayık
15
0x170cm T.ü.y.b. 2015
              Bomba
200x160cm T.ü.y.b. 2013
   Buz Ormanında Ateş Topu
   200x160cm T.ü.y.b. 2013
            Rüya Oda
170x150cm T.ü.y.b. 2013
              Girdap  
200x160cm T.ü.y.b. 2013
               Alabora
140x180cm T.ü.y.b. 2012
        Masumlar Kraliçesi
  120x140cm T.ü.y.b. 2012
               Nabız
120x140cm T.ü.y.b. 2011
               Titreşim
100x130cm T.ü.y.b. 2012
                  Tüy
140x170cm T.ü.y.b. 2012
               Delik
80x100cm T.ü.y.b. 2012
               Saklı
80x100cm T.ü.y.b. 2011
               Uğultu
120x140cm T.ü.y.b. 2011
               Atak
120x140cm T.ü.y.b. 2011
            Refakatçim
140x120cm T.ü.y.b. 2012
               İyileşme
120x140cm T.ü.y.b. 2012
                   Akis
  140x160cm T.ü.y.b. 2012
               Bul Beni
100x100cm T.ü.y.b. 2011
             Kötü Gün
100x100cm T.ü.y.b. 2011
          Hokus Pokus
80x100cm T.ü.y.b. 2012
  Bir Varmış Bir Yokmuş
80x100cm T.ü.y.b. 2012
             Sarı Rüzgar
 90x120cm T.ü.y.b. 2010
             Ofis Rüyası
126x165cm T.ü.y.b. 2010
           Gizli Temas
90x120cm T.ü.y.b. 2011
             Chiasmo
180x180cm T.ü.y.b. 2010
  Zaman Zaman Melodram
 140x170cm T.ü.y.b. 2011
            Buzlu Uyku
150x180cm T.ü.y.b. 2011
             Issız Bölge
100x130cm T.ü.y.b. 2010
             İsimsiz
180x160cm T.ü.y.b. 2010
                Kuğu
180x160cm T.ü.y.b. 2009
               Duman
180x180cm T.ü.y.b. 2009
             Dalga
180x180cm T.ü.y.b. 2009
             Asılılar
130x180cm T.ü.y.b. 2009
           Orman Düşü
120x120cm T.ü.y.b. 2010
             Basınç
130x150cm T.ü.y.b. 2010
                 Yol
130x150cm T.ü.y.b. 2009
            Uyuruyanık
80x120cm T.ü.y.b. 2008
                   Us
180x180cm T.ü.y.b. 2008
            Bozguncu
1
50x170cm T.ü.y.b. 2018
     Çok Uzak Çok Yakın
200x300cm T.ü.y.b. 2018
            Kayıp Ruh
18
0x180cm T.ü.y.b. 2017
            Budama
14
0x160cm T.ü.y.b. 2018
                 İnci
10
0x120cm T.ü.y.b. 2018
             Melankoli
10
0x100cm T.ü.y.b. 2018
           Kaçmak Yok
10
0x100cm T.ü.y.b. 2018
               Sema
40x50cm T.ü.y.b. 2018
               Bomba
120x150cm T.ü.y.b. 2006
                Oyun
100x130cm T.ü.y.b. 2007
         Yaşam ve Ölüm
110x140cm T.ü.y.b. 2006
Sapiense Ağıt/Requıem For Sapiens
          13
0x150cm T.ü.y.b. 2021
  Hayat Ağacı/Tree Of Life
 15
0x130cm T.ü.y.b. 2021
        Yangın Yeri/Fire Place
     14
0x120cm T.ü.y.b. 2021
        Otopsi/Autopsy
 12
0x140cm T.ü.y.b. 2020
        Otopsi/Autopsy
 12
0x140cm T.ü.y.b. 2020
        İsimsiz/Untitled
 7
0x50cm T.ü.y.b. 2021
 Yüzler Ormanı/Forest Of  Faces
    10
0x100cm T.ü.y.b. 2020
       Kabuk Ve Kılıf/Shell And The Case
              12
0x140cm T.ü.y.b. 2020
       Sarmal/The Spiral
 10
0x80cm T.ü.y.b. 2019
Aramıdakki/İn Between Us         100x80cm T.ü.y.b. 2019
        Konsey/Council
 10
0x80cm T.ü.y.b. 2019
     Kıskıvrak/Tightly 
10
0x80cm T.ü.y.b. 2019
 Karanlık Hikaye/Dark Story
  10
0x80cm T.ü.y.b. 2020
Yüzler,Bedenler/Faces, Bodies
  120c100cm T.ü.y.b. 2020
        Öteki Bahçe/The Other Garden
            13
0x180cm T.ü.y.b. 2019
        Kutsal Bahçe/Sacred Garden
           7
0x50cm T.ü.y.b. 2019
        Konsey/Council
 10
0x80cm T.ü.y.b. 2019
        Çepeçevre/All Around
      8
0x100cm T.ü.y.b. 2020
                   Kıskaç/Clamp
            5
0x70cm T.ü.y.b. 2020
              Koza/Cocoon
      8
0x100cm T.ü.y.b. 2019
    Aynı Anda/At The Same Time
      6
0x80cm T.ü.y.b. 2019
    Eksik Parçalar/Missing Pieces
        6
0x80cm T.ü.y.b. 2020
         Ara Alan/Interspace
      6
0x80cm T.ü.y.b. 2019
    Çapraz Sorgu/Cross Examination                 60x80cm T.ü.y.b. 2019
    Kozmik Kızkardeşler/Cosmic Sisters
              6
0x80cm T.ü.y.b. 2020
          Yerçekimi/Gravity
      6
0x80cm T.ü.y.b. 2020
          Maske/Mask
12
0x100cm T.ü.y.b. 2019
              Bahar/Spring
      59
x44cm T.ü.y.b. 2020
              Oda/The Room
      17
0x150cm T.ü.y.b. 2019
               Örgü/Braid
      8
0x60cm T.ü.y.b. 2020
         İçli Dışlı/Intimate
 16
0x160cm T.ü.y.b. 2019
          Seni Gördüm/I Saw You
       10
0x120cm T.ü.y.b. 2019
                Serina
60x60cm T.ü.y.b. 2019
             Eko/Echo
12
0x140cm T.ü.y.b. 2019
Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.
Bu websitesi Site Kur ile oluşturulmuştur.